Menu Zamknij

HISTORIA

1947 Powstaje biblioteka szkolna. 12 października zarejestrowano w inwentarzu bibliotecznym pierwszą książkę – „Chmury” Arystofanesa.

1948 Otwarcie czytelni w pracowni organizacji techniki handlu.

1956 Powstają zespoły czytelniczy i recytatorski.

1963 Biblioteka otrzymuje pełnoetatową obsadę w osobie Dionizego Szutowicza.

1973 Po przeniesieniu szkoły do nowego kompleksu budynków przy ul. Gdańskiej biblioteka uzyskuje dwa obszerne pomieszczenia (czytelnia i wypożyczalnia) oraz dodatkowy etat bibliotekarski.

1974 Powstaje Młodzieżowa Służba Biblioteczna.

1975 Spotkania z pisarzami Stanisławem Goszczurnym i Stanisławą Fleszarową-Muskat w ramach VI Dekady Pisarzy Wybrzeża ● Spotkanie autorskie z małżeństwem poetów Teresą Ferenc i Zbigniewem Jankowskim.

1977 Spotkanie z historykiem sztuki prof. Janiną Jaworską na temat polskiej sztuki walczącej 1939-45.

1979 Spotkanie zżeglarką Krystyną Chojnowską-Liskiewicz, która samotnie opłynęła kulę ziemską.

1980 Powstaje Szkolne Koło Pomocy Społecznej pod kierunkiem Jana Kaznochy.

1983 Powstaje Bractwo Turystyczna „Jasień” pod opieką Jana Kaznochy.

1984 Biblioteka szkolna uzyskuje I lokatę w konkursie na najlepszą bibliotekę woj. gdańskiego w kategorii szkół ponadpodstawowych ● Tygodniowy kurs doskonalący dla nauczycieli bibliotekarzy zespołów szkół Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych „SCh” z terenu całej Polski.

1985 Wizyta Kristiny Dan z Centralnej Biblioteki Pedagogicznej w Budapeszcie ● Spotkanie autorskie z Kazimierzem Radowiczem z okazji XVI Dekady Pisarzy Wybrzeża.

1988 Spotkanie z pisarzem kaszubskim Janem Piepką w ramach Dni Literatury ● Remont biblioteki: zwiększenie powierzchni użytkowej wypożyczalni, oddzielne pomieszczenie do pracy wewnętrznej.

1991 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia dla Jana Kaznochy.

1994 Początek komputeryzacji zbiorów (system biblioteczny MOL).

1995 Promocja monografii szkoły Wspólny fragment biografii przygotowanej z okazji pięćdziesięciolecia szkoły pod redakcją Zdzisława Czyża – jubileuszowej księgi wspomnień absolwentów, nauczycieli i przyjaciół szkoły.

1998 Ukazuje się publikacja Ks. Janusz St. Pasierb – patron Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie w opracowaniu Zdzisława Czyża ● Otwarcie stałej ekspozycji w holu na II piętrze poświęconej życiu i twórczości Patrona Szkoły.

1999 Zakończenie komputeryzacji zbiorów bibliotecznych.

2000 Modernizacja pomieszczeń biblioteki.

2001 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia dla Zdzisława Czyża za wybitne osiągniecia w pracy dydaktyczno-wychowawczej ● Ukazuje się publikacja szkolna Ks. Janusz St. Pasierb w anegdocie w opracowaniu Zdzisława Czyża.

2002 Zatwierdzenie autorskiego wieloletniego planu wychowawczego inspirowanego osobą Patrona Szkoły.

2003 Promocja publikacji Myśli ks. Janusza St. Pasierba w opracowaniu Zdzisława Czyża podczas dorocznego Święta Patrona Szkoły • Otwarcie Multimedialnego Centrum Informacji w bibliotece szkolnej.

2007 Jubileusz 60-lecia biblioteki.

2008 Strona internetowa biblioteki zajmuje I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Poznaj swoją dobrą stronę” na najlepszy serwis internetowy (zamknięta w 2013 r.).

2009 Ukazuje się szkolna publikacja Ks. Janusz St. Pasierb – nasz Patron w opracowaniu Zdzisława Czyża z okazji 10. rocznicy nadania szkole imienia ks. Janusza St. Pasierba.

2011 Remont biblioteki: ograniczenie powierzchni użytkowej czytelni na rzecz siłowni.

2012 Nakładem szkoły ukazuje się wybór wierszy ks. Janusza St. Pasierba W rytmie dnia i pór roku w opracowaniu Zdzisława Czyża ● Przebudowa pomieszczeń bibliotecznych (wypożyczalnia, czytelnia, magazyn biblioteczny).

2013 Ucz. Patrycja Kwiatkowska zdobywa po raz trzeci I miejsce w X Jubileuszowym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez Collegium Marianum w Pelplinie.

2014 Wyróżnienie dla Zdzisława Czyża przyznane przez Fundację im. ks. Pasierba w Warszawie „za wieloletnie zaangażowanie w podtrzymywanie pamięci o ks. Pasierbie poprzez podejmowane w ZSE inicjatywy wydawnicze, szeroko promujące dzieło poety”.

2015 Ukazuje się okolicznościowa publikacja z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły w opracowaniu Zdzisława Czyża ● Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Zdzisława Czyża „za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej” ● Remont pomieszczeń bibliotecznych.

2016 Biblioteka przystępuje do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ● Zapoczątkowanie akcji „Uwolnij książkę” (bookcrossing).

Skip to content