Menu Zamknij

KOMUNIKAT O PRZYBORACH POMOCNICZYCH

KOMUNIKAT O PRZYBORACH POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH ZDAJĄCY MOGĄ KORZYSTAĆ W TRAKCIE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w sesji styczeń 2021

Część pisemna

Długopis z czarnym wkładem i kalkulator prosty

Część praktyczna

Długopis z czarnym wkładem – na wszystkie egzaminy, ponadto:

A.22 – kalkulator prosty

A.36 – kalkulator prosty

T.15 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

AU.35 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.12 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Źródło:

Formuła 2012 https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Formuła 2017 https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Skip to content