Menu Zamknij

Samorząd Uczniowski

Ekorada

Ekorada to samorząd uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. W skład samorządu uczniowskiego wchodzi każdy uczeń szkoły. Ze względów organizacyjnych w zebraniach biorą udział trójki klasowe, które następnie przekazują informacje w swoich klasach.

Zadania Ekorady obejmują na przykład: opiniowanie kandydatów do stypendiów, organizowanie konkursów szkolnych, pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych na terenie szkoły, aktywny udział w promocji szkoły, rozwijanie samorządności wśród uczniów poprzez organizowanie wyborów oraz zbieranie i realizowanie pomysłów młodzieży. Ekorada może także kierować wnioski do Dyrekcji w imieniu uczniów.

Spotkania Ekorady

Spotkania samorządu szkolnego (Ekorady) odbywają się w piątki na długiej przerwie (10:30-10:45) w sali 107 Obecność gospodarza klasy lub zastępcy obowiązkowa!

W skład zarządu Ekorady w roku szkolnym 2021/2022 wchodzą:


29 i 30 kwietnia 2021 odbywały się w naszej szkole wybory na nowych członków Ekorady. Po głosowaniu nasz Samorząd Uczniowski ma następujący skład.

Maja Banyś 3r – przewodnicząca
Kinga Kosiorek 2hp
Krzysztof Piotrowski 3g”

Skip to content