Menu Zamknij

Samorząd Uczniowski

Ekorada

Ekorada to samorząd uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. W skład samorządu uczniowskiego wchodzi każdy uczeń szkoły. Ze względów organizacyjnych w zebraniach biorą udział trójki klasowe, które następnie przekazują informacje w swoich klasach.

Zadania Ekorady obejmują na przykład: opiniowanie kandydatów do stypendiów, organizowanie konkursów szkolnych, pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych na terenie szkoły, aktywny udział w promocji szkoły, rozwijanie samorządności wśród uczniów poprzez organizowanie wyborów oraz zbieranie i realizowanie pomysłów młodzieży. Ekorada może także kierować wnioski do Dyrekcji w imieniu uczniów.

Spotkania Ekorady

Spotkania samorządu szkolnego (Ekorady) odbywają się w piątki na długiej przerwie (10:30-10:45) w sali 108 Obecność gospodarza klasy lub zastępcy obowiązkowa!

Skład w roku szkolnym 2021/2022

Kinga Kosiorek -przewodnicząca

Krzysztof Piotrowski

Kacper Żurowski

Alicja Surdacka

Skip to content