Menu Zamknij

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/23

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

od 16 maja do 20 czerwca do godz. 15:00

ZŁOŻENIE WNIOSKU (w tym zmiana wniosku) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 24 czerwca do 13 lipca do godz. 15.00

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

21 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 22 do 28 lipca do godz. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

29 lipca do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Skip to content