Menu Zamknij

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Technikum – 8 klasa – co dalej? (tczew.pl)

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/25

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Złożenie wniosku (w tym zmiana wniosku) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/25

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Złożenie wniosku (w tym zmiana wniosku) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Skip to content