Menu Zamknij

Przedmioty wiodące

Zawody ZSE

Technik Ekonomista

Przedmioty teoretyczne:

 • Podstawy ekonomii;
 • Elementy prawa;
 • Ekonomika przedsiębiorstw;
 • Finanse;
 • Język angielski zawodowy;
 • Kadry i płace z bhp

Przedmioty praktyczne:

 • Pracownia ekonomiczna z bhp;
 • Pracownia techniki biurowej i statystyki;
 • Pracownia podatków;
 • Pracownia kadr i płac

Technik Rachunkowości(w roku szkolnym 2024/2025 brak naboru)

Technik Rachunkowości

Przedmioty teoretyczne:

 • Podstawy ekonomii;
 • Finanse;
 • Kadry i płace;
 • Rachunkowość;
 • Język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne:

 • Pracownia ekonomiczna z bhp;
 • Pracownia statystyki;
 • Pracownia rachunkowości z bhp;
 • Pracownia sprawozdawczości i analizy finansowej

Technik Reklamy

Przedmioty teoretyczne:

 • Podstawy reklamy z bhp;
 • Techniki reklamy;
 • Psychologia reklamy;
 • Prawo i etyka w reklamie;
 • Język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne:

 • Tworzenie przekazu reklamowego;
 • Projektowanie reklamy;
 • Planowanie kampanii reklamowej;
 • Realizowanie kampanii reklamowej;
 • Pracownia badań w reklamie;
 • Specjalizacja w zawodzie

Technik Hotelarstwa

Przedmioty teoretyczne:

 • Podstawy hotelarstwa;
 • Kultura w zawodzie;
 • Organizacja pracy służby pięter;
 • Usługi dodatkowe w hotelarstwie;
 • Obsługa konsumenta;
 • Organizacja pracy w recepcji;
 • Marketing w hotelarstwie;
 • Język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne:

 • Pracownia usług dodatkowych;
 • Pracownia hotelarska służby pięter;
 • Pracownia usług w recepcji;
 • Pracownia obsługi konsumenta;
 • Obsługa informatyczna w hotelarstwie

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty teoretyczne:

 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem;
 • Wyposażenie techniczne z bhp;
 • Zasady żywienia z higieną;
 • Język angielski zawodowy;
 • Obsługa konsumenta

Przedmioty praktyczne:

 • Pracownia gastronomiczna;
 • Pracownia obsługi konsumenta;
 • Komputer w gastronomii;
 • Pracownia planowania żywienia;
 • Pracownia usług gastronomicznych

Skip to content