Menu Zamknij

UWAGA MATURZYŚCI!

Świadectwa dojrzałości można odbierać od wtorku 9 lipca od godziny 9:00 w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, pod warunkiem, że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i  części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Uprawnieni zdający mogą ponownie przystąpić do egzaminu z niezdanego przedmiotu w 2024 r., jeżeli nie później niż do 16 lipca 2024r. złożą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (załącznik nr 7).

Przypominamy, że terminy poprawkowego egzaminu maturalnego to:

  1. część pisemna – 20 sierpnia 2024r. (wtorek) godz. 9:00
  2. część ustna – 21 sierpnia 2024r. (środa)
Skip to content