Menu Zamknij

Podziękowanie

Dnia 8 września 2002r. w kościele p.w. św. Józefa w Tczewie odbyła się msza św. w intencji zmarłych pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych im ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie w szczególności za Marię Jasińską i Zdzisława Czyża.

Pragnę serdecznie podziękować uczestnikom tej smutnej uroczystości społeczności szkolnej, absolwentom, emerytowanym nauczycielom, emerytowanym pracownikom szkoły.

Dziękuję serdecznie posługującym w koncelebrze prezbiterom (ks. Prałat A. Dunajski, ks. B. Labuda, ks. M. Drutel), a także wszystkim, którzy czynnie włączyli się w organizację i przebieg mszy św. za zmarłych pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych im ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.

Z wyrazami należnego szacunku

Jerzy Cisewski – dyr. ZSE Tczew

Tym, co wnosi do naszego życia nowe barwy i czyni je piękniejszym jest PASJA. Ona jest kluczem otwierającym umysł na poszukiwanie prawdy. Pozwala swym pięknem pociągnąć innych ku wyżynom dobra i prawdy. Wiedział o tym nasz wieloletni kolega i przyjaciel – Zdzisław Czyż.
Jego królestwem była biblioteka, został przez wielu zapamiętany jako zawsze cichy, w pewien sposób nieśmiały, skromny człowiek. Miał jednak zawsze czas, by wysłuchać drugą osobę i przyjść jej z pomocą.
Przez 49 lat potrafił zachwycać młodych ludzi pracą w ramach Młodzieżowej Służby Bibliotecznej. Swoją opiekę roztaczał szczególnie nad maturzystami. Pracował w szkole z dużym poświęceniem i oddaniem.
Wpatrzony we wzorzec osobowy patrona Szkoły ks. Janusza Stanisława Pasierba pragnął upowszechnić nie tylko Jego twórczość, ale i propagować Jego postawę wśród młodego pokolenia. Stąd bogate prace redakcyjne twórczości ks. Pasierba. Słowo mówione czy pisane ma odtąd nowe życie, gdy trafia do młodego odbiorcy, który przyjmuje je jako swoje własne. Tak rozumiał te słowa zmarły Zdzisław który, przez lata pracy w Tczewskim Ekonomiku aktywnie współdziałał z Fundacją im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba oraz ze szkołami noszącymi imię Naszego Patrona. Umiłowanie słowa i tradycji znalazło także wyraz w pracach jury podczas Festiwalu Twórczości Kociewskiej czy Pomorskim Festiwalu Poezji im. Ks. J. S. Pasierba.
W ten sposób Jego praca połączona z pasją zasiała w sercach młodego pokolenia ziarenka dobra i prawdy.
W sposób szczególny wrażliwy na piękno przyrody aktywnie włączył się działania Bractwa Turystycznego „ Jasień”. Rozwijało ono krajoznawczo-turystyczne tradycje, które były dla naszego kolegi bardzo ważne. Pod opieką Bractwa możliwe stały się wieczorki z ciekawymi ludźmi – poetami i podróżnikami. Cele te zmarły Zdzisław Czyż realizował potem w samotnych wyprawach po kraju i świecie. Kochał literaturę, sztukę i podróże, które dokładnie planował i konsekwentnie realizował, odwiedzając największe galerie, ciekawe wystawy. Jego pasją było też kino – cenił dobre filmy, potrafił o nich mówić i pisać. Był mistrzem ciętej riposty, odrzucał powierzchowność i bylejakość. Odszedł tak cicho, jak cicho żył.
Drogi Zdzisławie: ” Do szczęścia w życiu wystarczą pasja i miłość”.
Ty miałeś ogromne szczęście, bo miałeś je obie.

Drogi Zdzisławie!
Pamięć o Tobie, pozostanie żywa i na zawsze w naszych sercach i modlitwach, bo jak napisał Nasz Patron, ks. Pasierb:
„Dzięki Jezusowi nikt nie umiera sam i nikt nie umiera naprawdę”
Miłość jest trudniejsza i więcej wymaga. Ale to ona nadaje sens naszemu życiu. Potrafi wznieść ponad trudności i przemienić.
Doświadczyła tego w swoim życiu nasza zmarła koleżanka Maria Jasińska –wieloletni pedagog. W 1973 roku rozpoczęła pracę w naszej szkole jako nauczycielka matematyki i tej pracy poświęciła całe swoje życie.
Przez 28 lat była oddana pracy pedagogicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych. Jej działania pociągały młodych ludzi do wymagań i ideałów.
Ona stawiała je przed uczniami, sama wymagając przede wszystkim od siebie.
Jako wieloletni komendant Ochotniczego Hufca Pracy potrafiła zachęcić młodzież do zaangażowania się w życie społeczne. Uczyła na czym polega wartość pracy i godność człowieka. Z pozoru cicha i zamknięta w sobie, otwierała się podczas wakacyjnych hufców pracy, ujmowała nas ogromnym poczuciem humoru i była bardzo lubiana. Należała do grona osób, które konsekwentnie oddziałują na proces wychowawczy uczniów.
Była współorganizatorem wyjazdów młodzieży do NRD w ramach praktyki zawodowej. Zawsze czuwała i wspierała w rozwoju swoich uczniów i wychowanków.
Można było liczyć na Jej mądre słowo i pomoc w trudnych chwilach.

Pani Mario – tak bardzo obdarowałaś innych,
ponieważ Ty sama byłaś obdarowana.Droga Mario!
Pamięć o Tobie, pozostanie żywa i na zawsze w naszych sercach i modlitwach, bo jak napisał Nasz Patron, ks. Pasierb:
„Dzięki Jezusowi nikt nie umiera sam i nikt nie umiera naprawdę”

Jerzy Cisewski

Dyrektor ZSE

Skip to content