Menu Zamknij

Komunikat – Świadectwa dojrzałości

Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach egzaminu maturalnego zdający będą mogli odbierać w sekretariacie szkoły

5 lipca 2022 roku – wtorek od godziny 9.00 do 14.30

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych i jednego z nich nie zdał, może złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2022 roku.

Skip to content