Menu Zamknij

Aktywna tablica

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie od lat uczestniczy w projektach rozwijających kompetencje W okresie kształcenia na odległość uczniowie wraz z nauczycielami korzystają w trybie on-line z programów skierowanych do szkół rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. We wrześniu przystąpiliśmy do projektu “Aktywna tablica”. Dzięki pozyskanym środkom zakupiliśmy projektory o wysokiej jasności obrazu, dzięki, którym proces uczenia będzie łatwiejszy i efektywniejszy. Dzięki zastosowaniu projektorów wzrośnie zaangażowanie uczniów w proces tworzenia treści edukacyjnych. Przygotowanie gotowego konspektu lekcji z uwzględnieniem ćwiczeń interaktywnych stało się łatwiejsze. Możliwe jest: wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych jako uzupełnienie czy tło do omawianych problemów, praca z różnymi rodzajami plików tj. plików tekstowych, graficznych, animacji, program Insert GT, praca z podręcznikami w wersji elektronicznej i interaktywnej.

Nowoczesne narzędzia ułatwiają nauczycielom dostosowanie treści edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów (w tym dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz uczących się zdalnie) . Projektor wspomoże i urozmaici kształcenie na odległość w czasie całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 134 800 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St. Pasierba wyniosło 14 000 zł Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, pozyskał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących. Wniosek opiewał na kwotę 17 500 zł, z czego 14 000 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa (stanowi 80%), natomiast 3 500 zł to wkład własny Powiatu Tczewskiego (stanowi 20%). Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.

Skip to content