Menu Zamknij

Komunikat – Świadectwa dojrzałości

Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach zdający będą mogli odbierać w sekretariacie szkoły

5 lipca 2021 roku od godziny 9.00 do 14.30

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych i jednego z nich nie zdał, może złożyć w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2021 roku.

Załącznik 7_2314:

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym można pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić elektronicznie i przesłać na adres sekretariat@zsetczew.pl lub w sekretariacie szkoły w wersji papierowej i złożyć w sekretariacie szkoły.

Ostateczny termin składania oświadczeń 12 lipca 2021 r. do godz. 14.00

24 sierpnia 2021 r. godz. 9:00

– część pisemna egzaminu w macierzystej szkole

Skip to content