Menu Zamknij

Organizacja Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie w czerwcu 2021 r.

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH

21 czerwca 2021 r. poniedziałek godzina 13. 00

Sala gimnastyczna –TG. 13, TG.16, T.15

2 wejścia do sali gimnastycznej:

  • zdający kwalifikację TG.13 – bezpośrednio ze ścieżki przed salą (od strony furtki) – wyjście od strony Orlika
  • zdający kwalifikacje TG.16 i  T. 15 od strony Orlika w kierunku patio–  wyjście tą samą drogą

Zdający w sali gimnastycznej przychodzą najpóźniej o godzinie 12.20

Sala 108 

kwalifikacja TG.16 zdający z dostosowaniem warunków wejście głównym wejściem do szkoły i  schodami na pierwsze piętro – wyjście tą samą drogą.

Sala 109

kwalifikacja TG.13  zdający z dostosowaniem warunków wejście głównym wejściem do szkoły i  schodami na pierwsze piętro – wyjście tą samą drogą.

Zdający w salach 108 i 109 przychodzą na godzinę 12.30

22 czerwca 2021r. wtorek

EGZAMIN PISEMNY DLA WSZYSTKICH KWALIFIKACJI

Godzina 10.00

kwalifikacje AU.20, AU. 35, TG.07

Sala gimnastyczna AU.20, AU.35

2 wejścia do sali gimnastycznej:

  • zdający kwalifikację AU.35 – bezpośrednio ze ścieżki przed salą (od strony furtki) – wyjście od strony Orlika

Zdający przychodzą na godzinę 9.15

  • zdający kwalifikacje AU.20 –  od strony Orlika w kierunku patio–  wyjście tą samą drogą

Zdający przychodzą najpóźniej  o godz. 9.30

Korytarz 2. piętra TG.07

  • zdający przychodzą na godzinę 9.15 wejściem od strony szatni i schodami bezpośrednio na 2. piętro, po egzaminie wyjście tą samą drogą

Sala 104 –  AU.35 i AU. 20zdający z dostosowaniem warunków

Sala 108TG.07zdający z dostosowaniem warunków

Zdający w s. 104 i 108 przychodzą najpóźniej o godzinie 9.30 wejściem głównym i schodami bezpośrednio na pierwsze piętro.

godz. 12:00

kwalifikacje AU.25, AU.30, AU.36, TG.13, TG.16

Sala gimnastyczna   AU.36, TG.16

2 wejścia do sali gimnastycznej:

  • zdający kwalifikację AU.36 – bezpośrednio ze ścieżki przed salą (od strony furtki) – wyjście od strony Orlika

Zdający przychodzą na godzinę 11.00

  • zdający kwalifikacje TG.16 –  od strony Orlika w kierunku patio –  wyjście tą samą drogą

Zdający przychodzą najpóźniej  o godz. 11.30

Korytarz 2. piętra AU.30 – 24 osoby

  • zdający przychodzą na godzinę 11.15 wejściem od strony szatni i schodami bezpośrednio na 2. piętro, po egzaminie wyjście tą samą drogą

 Stołówka internatu – 42 osoby: AU.25 – 9 osób, TG.13 – 33 osoby

wejście drzwiami bezpośrednio na korytarz przy stołówce od strony głównego budynku szkoły (NIE WOLNO KIEROWAĆ SIĘ DO GŁÓWNEGO WEJŚCIA DO INTERNATU!)

  • wyjście tą samą drogą

Zdający przychodzą najpóźniej o godz. 11.15

sala 104 –  11 osób – AU.25 i  AU.36 – zdający z dostosowaniem warunków

sala 107 1 osoba: AU.36 – zdający z dostosowaniem warunków

sala 108  11 osób – TG.13 i AU.30 – zdający z dostosowaniem warunków

sala 109 – 10 osób – TG.16 – zdający z dostosowaniem warunków

Wejście głównym wejściem do szkoły, wyjście tą samą drogą. Zdający przychodzą najpóźniej na godz. 11.30

godz. 14:00 – kwalifikacja AU.29

Sala gimnastyczna AU.29 

Wejście do sali od strony Orlika, wyjście tą samą drogą. Zdający przychodzą na godzinę 13.20

Sala 108 AU.29 – 6 osób – zdający z dostosowaniem warunków. Zdający przychodzą punktualnie o godzinie 13.30 wejściem głównym najbliższymi schodami bezpośrednio do sali.

Członkowie ZN i nauczyciele wyznaczeni do dyżurowania (tzw. rezerwa) zadbają o to, by zdający opuszczali sale pojedynczo  i nie gromadzili się przed szkołą.

EGZAMINY PRAKTYCZNE W DNIACH OD 24 DO 30 CZERWCA 2021 R.

24 czerwca 2021 r.  czwartek

AU.29 –  godz. 8.00, 12.00, 16.00 sala 101

AU.35 –  godz. 15.00 sale 115, 201, 215

 25 czerwca 2021 r. piątek

AU.29 –  godz. 8.00 i 15.00 sala 101

AU.25 –  godz. 9.00 i 15.00 sala 115

AU.35 –  godz. 9.00 i 15.00 sale 201 i 215

26 czerwca 2021 r. sobota

AU.30 –  godz. 9.00 i 15.00 sala 101

AU.36 – godz. 9.00 sale 201 i 215

28 czerwca 2021 r. poniedziałek

AU.20 – godz. 8.00, 12.00, 16.00 w świetlicy

AU.36 – godz. 9.00 i 15.00         sale 115, 201, 215

29 czerwca 2021 r. wtorek

AU.20 – godz. 8.00 świetlica

TG.07 – godz. 8.00, 12.00, 16.00 sala 34

30 czerwca 2021 r. środa

TG.07 – godz. 8.00, 12.00 sala 34

Na egzamin należy zgłosić  się najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Zdający w pracowniach komputerowych na 1 i 2 piętrze wchodzą wejściem głównym. Zdający w sali 34 wejściem od strony szatni.                           

LISTY ZDAJACYCH W POSZCEGÓLNYCH SALACH ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICY W HOLU GŁÓWNYM SZKOŁY

W czasie sesji egzaminacyjnej obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego umieszczone na stronie internetowej szkoły i w e- dzienniku.

Skip to content