Menu Zamknij

Kalendarium

KALENDARIUM

1945

 • 10 października inauguruje swoją działalność Państwowe Gimnazjum Handlowe w Tczewie.
 • Stanisław Łoś pierwszym dyrektorem szkoły.
 • Budynek przy ul. Wodnej pierwszą tymczasową siedzibą szkoły.
 • Eugenia Koziejowa pierwszą stałą nauczycielką szkoły.
 • Budynek Szkoły Powszechnej nr 1 przy ul. Parkowej drugą tymczasową siedzibą szkoły w pierwszym roku nauczania.

1946

 • 1 stycznia powstaje pierwsza klasa licealna.
 • Inauguracja nowego roku szkolnego w przyznanym szkole własnym budynku przy ul. 30 Stycznia.
 • Powstaje szkolna drużyna ZHP i koło Sodalicji Mariańskiej.

1947

 • Pierwsi absolwenci opuszczają szkołę (23).
 • Powstaje biblioteka szkolna.
 • Spotkanie z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim zorganizowane przez Koło „Czytelnika” w Tczewie.

1948

 • Powstaje czytelnia w pracowni organizacji techniki handlu.
 • Powstaje Spółdzielnia Uczniowska pod opieką nauczyciela księgowości Ksawerego Dittmana.

1949

 • Powstaje Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej pod opieką Olimpii Swianiewicz.
 • Szkoła gospodarzem konferencji dyrektorów szkół i kierowników szkolenia kadr.
 • Otwarcie świetlicy szkolnej.

1950

 • Spotkanie autorskie z pisarzem Arkadym Fiedlerem.
 • Międzyszkolna wystawa osiągnięć szkół zawodowych Tczewa.
 • Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Czesław Stachurski.
 • Spotkanie ze śpiewakiem operowym Ryszardem Gruszczyńskim.

1951

 • Przekazanie szkoły pod zarząd Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług.
 • Powstaje chór szkolny, koło śpiewacze im. Feliksa Nowowiejskiego, pod kierunkiem Zygmunta Małachowicza, później Jerzego Krauzego.

1952

 • Powstaje Szkolne Koło Odbudowy Warszawy.
 • Udział delegacji szkoły w Zlocie Młodych Przodowników 22 lipca w Warszawie.
 • Występ chór szkolnego w Warszawie.

1953

 • Powstaje szkolny zespół fotograficzny.
 • Występ tenora Stefana Cejrowskiego, artysty Opery Bałtyckiej.
 • Spadek liczby uczniów – sześć klas o profilach towaroznawstwo i finanse.
 • Udział w pracach społecznych przy sadzeniu lasu.
 • Prelekcja Kazimierza Rapacza z Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego o życiu i twórczości Jana Matejki w rocznicę śmierci artysty.

1954

 • Pierwszy zjazd absolwentów wszystkich roczników.

1955

 • Uroczyste podpisanie Wiedeńskiego Apelu Światowej Rady Pokoju przez uczniów i grono pedagogiczne.
 • Zjazd absolwentów z okazji jubileuszu 10-lecia szkoły.

1956

 • Wznawia działalność Spółdzielnia Uczniowska pod opieką Łucjana Wojciechowskiego.
 • Powstaje zespół mandolinistów i akordeonistów pod opieką Józefa Balcerowicza.
 • Powstają zespoły czytelniczy i recytatorski.
 • Trzeci zjazd absolwentów.

1957

 • Szkoła przechodzi pod zarząd Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i zaczyna kształcić kadry dla potrzeb spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu.
 • Rozpoczyna działalność Wydział Zaoczny.
 • Powstaje szkolna drużyna ZHP.
 • W budynku po dawnej strzelnicy Bractwa Kurkowego przy ul. Targowej powstaje internat szkolny.
 • Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Karty Nauczyciela po raz pierwszy.

1958

 • Powstaje zespół taneczny pod kierunkiem Elżbiety Szulc-Pałdyny i Wojciecha Słabego.
 • Uporządkowanie terenu wokół internatu.
 • Występ artysty kabaretowego Aleksandra Łapuszka, wirtuoza gry na harmonijce ustnej.

1959

 • Konferencja dyrektorów szkół CRS „Samopomoc Chłopska” z terenu całej Polski.

1960

 • Wizyta delegacji węgierskiego szkolnictwa spółdzielczego.
 • Powstaje szkolne koło Związku Młodzieży Wiejskiej pod opieką Włodzimierza Kołakowskiego.

1961

 • Szkolna Kasa Oszczędności zostaje laureatem wojewódzkiego konkursu „Szlakiem sztafety oszczędnych”.

1962

 • Technikum Ekonomiczne przekształca się w Zespół Szkół Zawodowych złożony z 4 szkół.
 • Zjazd delegatów Kółek Rolniczych powiatu tczewskiego.
 • Powstaje zespół muzyczny „Płomyki” z solistkami Zofią Poborcą i Elżbietą Kądzielą pod kierunkiem Michała Kordy.

1963

 • Konkurs Młodych Talentów po raz pierwszy, zorganizowany przez Michała Kordę.
 • Biblioteka otrzymuje pełnoetatową obsadę w osobie Dionizego Szutowicza.

1964

 • Drużyna siatkarek zdobywa Puchar Przechodni po trzykrotnym zwycięstwie w rozgrywkach międzyszkolnych Tczewa.
 • Spotkanie ze studentami Cypru, Indii i Kuby studiującymi w Polsce.
 • 50-osobowy zespół dziewcząt bierze udział w pokazie gimnastycznym na Zlocie 20-lecia w Warszawie.
 • Dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Michalik.
 • Powstaje uczniowski teatrzyk satyryczny ”Do góry nogami”.

1965

 • Montaż literacko-muzyczny „Chwila z Żeromskim” w wykonaniu artystów scen warszawskich i łódzkich.
 • Drużyna szkoły zajmuje I miejsce w międzyszkolnym turnieju „Polska i świat współczesny”.
 • Dyrektorem szkoły zostaje Czesław Glinkowski.

1966

 • Reorganizacja szkolnej drużyny ZHP pod opieką Henryka Zielińskiego.

1967

 • Samorząd Szkolny po reorganizacji koordynuje działalność wszystkich organizacji działających w szkole.
 • Ukazuje się gazetka szkolna „Sami o Sobie”.

1968

 • Spółdzielnia Uczniowska pod opieką Henryka Łopaty zdobywa I miejsce w konkursie na najlepszą spółdzielnię szkolną w województwie gdańskim.
 • Powstają nowe zespoły artystyczne: chór żeński oraz zespoły wokalny i muzyczny.
 • W 24 roku istnienia szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gdańsku.

1969

 • Drużyna piłki siatkowej zdobywa I miejsce w mistrzostwach wojewódzkich, drużyna koszykówki – I miejsce w powiecie tczewskim.

1970

 • Zarząd Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie podejmuje decyzję o budowie nowego budynku szkoły i internatu.

1971

 • Rozpoczęcie budowy nowego internatu przy ul. Gdańskiej.
 • Szkoła otrzymuje dyplom uznania za działalność w upowszechnianiu idei oszczędzania.

1972

 • Wiosną Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Tczewie jako generalny wykonawca rozpoczyna budowę nowego gmachu szkoły.
 • Szkoła otrzymuje Złotą Honorową Odznakę ZMW.
 • Szkoła zajmuje I miejsce w Turnieju Melpomeny.

1973

 • Oddanie do użytku nowego kompleksu budynków szkolnych (szkoła, sala gimnastyczna, internat) przy ul. Gdańskiej 17.

1974

 • Uroczyste posadzenie jednego z trzydziestu dębów w Tczewie w parku szkolnym z okazji 30-lecia PRL.
 • Pokazowe ćwiczenia zgrywające Szkolnego Oddziału Samoobrony pod kierunkiem komendanta Henryka Zielińskiego.
 • Powstaje Młodzieżowa Służba Biblioteczna pod opieką Zdzisława Czyża i Jana Kaznochy.
 • Rozpoczyna działalność Szkolna Komenda OHP pod opieką Marii Jasińskiej, organizując hufce pracy krajowe i zagraniczne.

1975

 • Konferencja dyrektorów zespołów szkół zawodowych CRS na temat wykorzystania nowych pomocy naukowych w procesie dydaktycznym.
 • Spotkania z pisarzami Stanisławem Goszczurnym i Stanisławą Fleszarową-Muskat w ramach VI Dekady Pisarzy Wybrzeża.
 • Spotkanie autorskie z małżeństwem poetów Teresą Ferenc i Zbigniewem Jankowskim.
 • Spotkanie z odtwórcą roli Pawlaka w filmie „Sami swoi” Wacławem Kowalskim.
 • Powstaje szkolny zespół teatralny „Żaczek” pod kierunkiem Bogumiła Sadokierskiego.

1976

 • Ucz. Ewa Pastwa zajmuje I miejsce w pchnięciu kulą w VII Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Studenckiej w Warszawie.
 • Zespół teatralny „Żaczek” zdobywa Bursztynową Maskę za najlepszy debiut w XIII Wojewódzkich Eliminacjach Szkolnych Zespołów Teatralnych.
 • Powstaje nowa struktura organizacyjna samorządu szkolnego.
 • Otwarcie sklepiku i kawiarenki Spółdzielni Uczniowskiej „Gryf” pod opieką Barbary Galińskiej i Zdzisława Bergiela.

1977

 • Dyrektor szkoły Czesław Glinkowski obejmuje funkcję prezydenta miasta Tczewa.
 • Powstaje park przyszkolny, w którym posadzono ok. 5 tys. drzew i krzewów.
 • Spotkanie z historykiem sztuki Janiną Jaworską na temat polskiej sztuki walczącej 1939-45.

1978

 • Szkoła gospodarzem Wojewódzkiego Finału XIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
 • Uroczyste otwarcie nowej harcówki.
 • Udział uczniów i nauczycieli szkoły w realizacji I etapu budowy bulwaru Nadwiślańskiego w Tczewie.
 • Spektakl „Ze wsi i o wsi” najlepszym programem kabaretowym w XV Wojewódzkich Eliminacjach Szkolnych Zespołów Teatralnych w Gdańsku.
 • Dyplom uznania za dobre wyniki we współzawodnictwie Klubu Otwartych Szkół.

1979

 • Spotkanie z żeglarką Krystyną Chojnowską-Liskiewicz, która pierwsza samotnie opłynęła kulę ziemską.
 • Konferencja szkoleniowa dyrektorów i kierowników internatów szkół zawodowych CZSR.
 • Bursztynowa Maska ‘79 dla zespołu teatralnego „Żaczek” za spektakl „Krzywe lusterko”.

1980

 • Spotkanie z aktorem Józefem Zacharewiczem.
 • Posłanką na Sejm PRL VIII kadencji zostaje Anna Lehmann.
 • Inauguracja Wojewódzkiego Miesiąca Kultury Zdrowotnej.
 • Szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej z okazji 35-lecia istnienia.
 • Powstaje Szkolne Koło Pomocy Społecznej pod kierunkiem Jana Kaznochy.
 • Szczep HSPS jako jeden z 12 w Polsce otrzymuje tytuł Szczepu Sztandarowego.
 • Powstaje szkolne koło NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania pod przewodnictwem Ewy Semborowskiej.

1981

 • Zawieszenie zajęć lekcyjnych i całodobowe dyżury nauczycieli w szkole po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia.

1982

 • Rozmowy weryfikacyjne przedstawicieli władz oświatowych z pracownikami szkoły.

1983

 • Powstaje Bractwo Turystyczna „Jasień” pod opieką Jana Kaznochy.
 • Szkolne Koło Pomocy Społecznej otrzymuje Dyplom Uznania przyznawany przez Radę Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie.

1984

 • Spotkanie z prof. Kazimierzem Denkiem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu– absolwentem i byłym nauczycielem szkoły.
 • Biblioteka szkolna uzyskuje I lokatę w konkursie na najlepszą bibliotekę województwagdańskiego w kategorii szkół ponadpodstawowych.

1985

 • Przyznanie dyplomu pamiątkowego dyrekcji szkoły za działalność na rzecz rozwoju Tczewa i regionu z okazji 725-lecia Tczewa.
 • Wizyta Kristiny Dan z Centralnej Biblioteki Pedagogicznej w Budapeszcie.
 • Spotkanie autorskie z Kazimierzem Radowiczem w ramach XVI Dekady Pisarzy Wybrzeża.
 • Ucz. Katarzyna Zielińska zajmuje I miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Gdańsku.
 • Nawiązanie współpracy z HO Grevesmühlen i Wismar oraz FDGB w Boltenhagen w NRD w zakresie praktyk wakacyjnych uczniów.

1986

 • Wyróżnienie na szczeblu centralnym dla Spółdzielni Uczniowskiej „Gryf” w konkursie „Działamy samorządnie, oszczędnie i nowocześnie”.
 • Otwarcie kawiarenki „Abigail” w internacie.

1987

 • Wystawa osiągnięć szkoły we wszystkich dziedzinach.
 • Jubileusz 40-lecia turystyki w szkole; wyróżnienie PTTK za działalność turystyczną dla Bractwa Turystycznego „Jasień”.

1988

 • Wyróżnienie w konkursie obozów wędrownych „Szlakiem Wiedzy i Przygód – ‘87” przyznane przez Radę Główną ZSL.
 • Gościnny występ muzykującej rodzinny z Witten z zachodnich Niemiec.
 • Szkoła gospodarzem Międzywojewódzkiego Konkursu z Zasad Rachunkowości.
 • Dyrektorem szkoły zostaje Eleonora Lewandowska.
 • Internat szkoły zajmuje I miejsce w województwie i II miejsce w kraju we współzawodnictwie o tytuł przodującego internatu.
 • Spotkanie z pisarzem kaszubskim Janem Piepką w ramach Dni Literatury.
 • Dwudziestoosobowa grupa wychowanków tczewskiego Domu Dziecka zamieszkuje w internacie szkoły.

1989

 • Spotkanie z kustoszem Muzeum Etnograficznego w Warszawie Henrykiem Brandysem.
 • Spotkanie z ginekologiem-położnikiem prof. Włodzimierzem Fijałkowskim na temat problemów dorastającej młodzieży.
 • Ucz. Marzena Podolska zostaje finalistką Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
 • Spółdzielnia Uczniowska „Gryf” zajmuje I miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursie „Działamy samorządnie, oszczędnie i nowocześnie”.

1990

 • Ucz. Anna Kalkowska laureatką III Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Jachrance k/Warszawy
 • Podpisanie listu intencyjnego z Centralą Banku Gdańskiego w sprawie umowy patronackiej.
 • Uroczyste obchody 45-lecia szkoły: akademia jubileuszowa, turniej szkół, otwarcie pracowni technologii żywienia, loteria fantowa, zjazd absolwentów, „Gazetka Jubileuszowa”.
 • Powstanie Ekokoła „Żyć” pod opieką Teresy Kutajczyk – początek szkolnego ruchu ekologicznego.
 • Podsumowanie sześcioletniej współpracy w zakresie organizowania praktyk zawodowych zprzedsiębiorstwami w byłej NRD: HO Grevesmühlen i Wismar oraz FDGB w Boltenhagen.

1991

 • Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie;
 • Otwarcie pracowni komputerowej – daru Centrali Banku Gdańskiego.
 • Alfred Schickentanz – dyrektor szkoły z Overath/Roesrath w RFN hojnym sponsorem szkoły.
 • Powstają pokoje gościnne w internacie.
 • Internat staje się miejscem zakwaterowania uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Tczewa
 • Powstaje Stowarzyszenie Edukacji Młodzieży i Dorosłych – Centrum Edukacji Dorosłych (CED) jako gospodarstwo pomocnicze szkoły.

1992

 • Użyczenie majątku oraz dokumentów szkoły Kuratorium Oświaty w Gdańsku przez Likwidatora Centralnego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie.
 • Remont pomieszczeń w internacie: kuchni, szatni, portierni oraz magazynów.
 • Wydział Zaoczny kończy swoją działalność.
 • Wizyta delegacji władz miasta Witten w RFN.
 • Ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej „Żółte Papiery” pod opieką Joanny Marchewki (listopad).

1993

 • Wycieczka 20-osobowej grupy uczniów ze szkoły w Elmshorn (RFN).
 • Duszpasterska wizytacja ks. biskupa Jana Szlagi – ordynariusza diecezji pelplińskiej.
 • Spotkanie z prof. Kazimierzem Denkiem z Poznania – Międzynarodowym Człowiekiem Roku.
 • Obchody jubileuszu 20-lecia działalności szkoły w budynku przy ul. Gdańskiej 17.
 • Wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty nowo powstającego skrzydła budynku szkoły.
 • Otwarcie nowoczesnej pracowni techniki biurowej.

1994

 • Zjazd dyrektorów drożdżowni z całej Polski, zorganizowany przez Pomorską Fabrykę Drożdży w Tczewie.
 • Wizyta grupy nauczycieli z Wilna i rejonu wileńskiego.
 • Uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku szkoły.

1995

 • Uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia ZSE: poświęcenie nowego sztandaru, promocja monografii szkoły Wspólny fragment biografii, Święto Młodości, zjazd absolwentów wszystkich roczników, wmurowanie tablicy pamiątkowej na budynku dawnej siedziby szkoły, pierwszy film o szkole.

1996

 • Szkoła zostaje przyjęta w poczet ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.
 • Uroczyste obchody Dnia Konsumenta w Tczewskim Domu Kultury.
 • Zakończenie polsko-duńskiego projektu współpracy w zakresie modernizacji programów i metod nauczania.
 • Powstaje szkolne patio.
 • Ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej „Za Kurtyną” (październik).

1997

 • Przekazanie działki, budynków i urządzeń szkoły w zarząd Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 • Wakacyjny obóz językowy pod patronatem MENiS-UNESCO z udziałem kadry z USA po raz pierwszy.
 • Dzień Drzwi Otwartych po raz pierwszy.
 • Ukazuje się pierwszy numer gazetki w internacie „Przez Dziurką od Klucza” pod opieką Joanny Skerki.
 • Przekazanie do użytku pokojów mieszkalnych na III piętrze internatu po kapitalnym remoncie.

1998

 • Uroczysta sesja naukowa poświęcona kandydatowi na Patrona Szkoły – ks. Januszowi St. Pasierbowi.
 • Spotkanie uczniów z prezesem Fundacji im. ks. Pasierba w Warszawie redaktor Marią Wilczek po raz pierwszy.
 • Seminarium dla dyrektorów szkół województwa gdańskiego nt. „Język niemiecki w szkole”.
 • Nadanie szkole imienia ks. Janusza St. Pasierba: odsłonięcie epitafium ks. Pasierba dłuta Gustawa Zemły w holu szkoły, publikacja Ks. Janusz St. Pasierb – patron Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, otwarcie stałej ekspozycji poświęconej życiu i twórczości Patrona Szkoły.

1999

 • W Mistrzostwach Rejonu nasze tenisistki po raz trzeci zajęły I miejsce zdobywając Puchar Kuratora na własność.
 • Podpisanie umowy o przyjaźni i współpracy z Holzkamp-Gesamtschule w Witten.
 • Obsługa kelnerska pobytu papieża Jana Pawła II w Pelplinie.
 • Organem prowadzącym szkołę i dyspozytorem jej majątku zostaje Powiat Tczewski.
 • Zakończenie komputeryzacji zbiorów bibliotecznych.
 • Remont stołówki i modernizacja recepcji w internacie.
 • Otwarcie siłowni.

2000

 • Święto Patrona Szkoły po raz pierwszy.
 • Promocja szkoły na Powiatowych Targach Edukacyjnych po raz pierwszy.
 • Ogólnopolskie sympozjum „Norwid – poeta czasu” z udziałem najwybitniejszych norwidologów polskich zorganizowane we współpracy z Zakładem Badań nad Twórczością Norwida KUL w Lublinie.
 • Udział delegacji Szkoły w uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Żabnie imienia ks. Janusza St. Pasierba.
 • Przygotowanie bankietu na inaugurację roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej po raz pierwszy.
 • Szkoła gospodarzem finał ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego Młodzi biznesmeni na start.
 • Spotkanie uczniów klas III i IV z prof. Kazimierzem Denkiem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • I Forum Samorządów Uczniowskich powiatu tczewskiego pod hasłem Szkoła wolna od uzależnień.
 • Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej.

2001

 • Spotkanie uczniów klas maturalnych z rektorem Politechniki Gdańskiej prof. Aleksandrem Kołodziejczykiem.
 • Szkoła gospodarzem finału VI Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.
 • Ukazuje się publikacja szkolna Ks. Janusz St. Pasierb w anegdocie w opracowaniu Zdzisława Czyża.
 • Udział w Jarmarku Cysterskim w Pelplinie po raz pierwszy.

2002

 • Zatwierdzenie autorskiego wieloletniego planu wychowawczego inspirowanego osobą Patrona Szkoły.
 • Przekazanie społeczności szkolnej portretu Patrona Szkoły pędzla Krystyny Wojciechowskiej ufundowanego przez prof. Jerzego Maselkę z USA.
 • Szkoła zajmuje I miejsce w rywalizacji Szkolnych Klubów Europejskich w Gdańsku.
 • Konkurs na stanowisko dyrektora ZSE na kolejną czwartą kadencję wygrywa Eleonora Lewandowska.
 • W Rankingu Szkół Średnich 2002 szkoła zajmuje 11. miejsce w woj. pomorskim i 224. w Polsce.

2003

 • Promocja publikacji szkolnej Myśli ks. Janusza St. Pasierba podczas dorocznego Święta Patrona Szkoły.
 • Forum Samorządów Uczniowskich szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich.
 • Otwarcie pracowni multimedialnej w ramach programu MENiS Pracownia internetowa w każdej szkole oraz Multimedialnego Centrum Informacji w bibliotece szkolnej.
 • Uroczyste obchody 30-lecia funkcjonowania Szkoły w kompleksie budynków przy ul. Gdańskiej.

2004

 • Konferencja szkoleniowa nauczycieli polonistów i wiedzy o kulturze ze szkół skupionych w Stowarzyszeniu Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich.
 • W Mistrzostwach Powiatu Tczewskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym reprezentacja szkoły zwycięża we wszystkich kategoriach.
 • Szkoła otrzymuje Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.
 • Montaż poetycko-muzyczny Domy dzieciństwa w opracowaniu Jolanty Goertz i z muzyką ks. Przemysława Szulca zdobywa I nagrodę w Pomorskim Konkursie Poetyckim im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie.
 • Remont pokoi gościnnych w internacie.

2005

 • Montaż słowno-muzyczny Zwiedzać życie zdobywa III nagrodę w Pomorskim Konkursie Poetyckim im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie.
 • Oddanie do użytku sali gimnastycznej po kapitalnym remoncie.
 • Otwarcie pracowni hotelarstwa i obsługi konsumenta.
 • Zakończenie trwającej kilka lat wymiany podłóg w pomieszczeniach szkoły i internatu.
 • Uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia Szkoły.

2006

 • Spotkanie z grupą uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Witten w ramach realizacji projektu Sokrates – Comenius.
 • Nowym dyrektorem szkoły w wyniku konkursu zostaje Jerzy Cisewski.

2007

 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Nakrywania Stołów Wigilijnych w Gdyni.
 • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców rocznik 1990.

2008

 • Strona internetowa biblioteki zajmuje I miejsce w ogólnopolskim konkursie Poznaj swoją dobrą stronę na najlepszy serwis internetowy.
 • Sympozjum „Norwidologów portret własny” z udziałem najwybitniejszych norwidologów z całej Polski.

2009

 • Uroczyste obchody 10. rocznicy nadania szkole imienia ks. Janusza St. Pasierba: sesja popularnonaukowa Wiara, nadzieja i miłość w twórczości ks. Pasierba, wieczornica w Centrum Kultury i Sztuki, lekcje z Patronem, szkolna publikacja Ks. Janusz St. Pasierb – nasz Patron
 • I Powiatowy Turniej Tańca Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora Szkoły zorganizowany przez Piotra Popielarczyka.
 • Powstaje chór szkolny pod opieką ks. Karola Gierszewskiego.
 • Szkoła gospodarzem Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Tczewskiego z 10 szkół ponadgimnazjalnych.

2010

 • Promocja płyty CD „Nie czekaj na życie” z piosenkami do tekstów ks. Pasierba w ramach dorocznego Święta Patrona.
 • Jubileuszowy X Zlot Szkolnych Klubów Europejskich.
 • Sesja popularnonaukowa poświęcona życiu i działalności Olimpii (byłej nauczycielki szkoły) i Stanisława Swianiewiczów.

2011

 • Ucz. Paula Padykuła zdobywa tytuł Miss Polski Nastolatek Ziemi Pomorskiej.
 • Termomodernizacja budynków szkoły i internatu.
 • Konferencja nt. „Modernizacja kształcenia zawodowego” z udziałem minister edukacji Katarzyny Hall.
 • Oddanie do użytku obiektów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”.

2012

 • Nowy kierunek kształcenia technik organizacji reklamy.
 • Wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Anglii w ramach projektu unijnego „Leonardo da Vinci” po raz pierwszy.
 • Nakładem szkoły ukazuje się wybór wierszy ks. Janusza St. Pasierba W rytmie dnia i pór roku w opracowaniu Zdzisława Czyża.

2013

 • Uroczysta inauguracja Roku ks. Janusza St. Pasierba na Pomorzu.
 • Ucz. Patrycja Kwiatkowska zdobywa I miejsce w X Jubileuszowym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez Collegium Marianum w Pelplinie.
 • Inauguracja cyklu wieczorów poetyckich w internacie „Wtorkowe spotkania z Pasierbem” z inicjatywy polonistki Hanny Molesztak..

2014

 • Spotkanie z ekonomistą prof. Grzegorzem Kołodko (marzec).
 • Otwarcie nowej (czwartej) pracowni komputerowej.
 • Ucz. Dawid Gajewski laureatem, konkursu „Przystanek: Bruksela” zorganizowanym przez europosła Jana Kozłowskiego.
 • Spotkanie z prof. Andrzejem Stępniakiem i dr. Maciejem Krzemińskim z Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Reprezentacja szkoły chłopców w piłce ręcznej zostaje wicemistrzem Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w Kwidzynie.

2015

 • Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności z udziałem reprezentantów 33 szkół zawodowych regionu.
 • Ucz. Barbara Stiller zajmuje I miejsce w powiatowym Konkursie Wiedzy o Prawach Konsumenta.
 • Konferencja „Ekonomik a pracodawcy”.
 • Ucz. Aleksandra Saniuk mistrzynią powiatu w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach w Gniewie..
 • W ogólnopolskim rankingu techników miesięcznika „Perspektywy” szkoła znalazła się na 233. miejscu w Polsce i na 15. w woj. pomorskim.
Skip to content