Menu Zamknij

Projekt Erasmus+ „Cooper’actif

Habiter Ensemble Autrement Demain” (WspółDziałanie: Mieszkać Jutro Inaczej, Wspólnie), nazwa robocza „Mieszkanie Jutra” jest projektem międzysektorowym, w którym uczestniczą stowarzyszenia i instytucje edukacji kulturowej oraz szkolnictwa średniego, wyższego i kształcenia dorosłych, gdzie osoby uczące się spotkają się ze swoimi wychowawcami i podmiotami zajmującymi się mieszkalnictwem uczestniczącym, profesjonalistami i mieszkańcami. Jako projekt międzysektorowy skierowany jest zarówno do szkolnej publiczności licealistów i studentów lub osób dorosłych odbywających szkolenia, jak i do społeczeństwa zarówno profesjonalistów, jak i podmiotów obywatelskich.

Celem działań projektowych jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji poprzez zachęcanie do krytycznego myślenia, nabywanie nowych treści związanych z obecnym kontekstem społeczno-kulturowym oraz poprzez mobilizowanie do nauczania i uczenia się języków, odkrywania wielokulturowych kontekstów, sposobów życia i opanowania nowych technologii komunikacyjnych (ICT), integracji społecznej.

W treści, do której się odnosi – promowanie dostępu do mieszkań dla wszystkich, zwalczanie wykluczenia społecznego i segregacji oraz odkrywanie, jak żyć w sytuacji niepełnosprawności, a także w innowacyjnej metodologii zintegrowanego podejścia – zmiana sposobu, w jaki młodzi ludzie patrzą na problemy globalne, pokazanie możliwości dzielenia się zasobami i środkami, rozwijanie współodpowiedzialności obywatelskiej i krytycznego myślenia.

Czas trwania projektu: 1.09.2018 – 30.09.2020 (decyzją Francuskiej Agencji Narodowej działania projektowe przedłużono do 25.02.2021)

W ramach projektu odbyły się trzy wymiany młodzieżowe, liczne sympozja naukowe, happeningi kulturalne i artystyczne, nakręcono film, przygotowana została wirtualna wystawa fotograficzna oraz badanie ankietowe dotyczące form i sposobów zamieszkania w państwach partnerskich. Z wymian młodzieżowych w ramach projektu skorzystało 25 uczniów ZSE w Tczewie.

Skip to content