Menu Zamknij

Cele i działania, wolontariatu

  1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
  2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
  3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
  4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
  5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
  6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
  7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
  8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
  9. Godne reprezentowanie Zespołu Szkół Ekonomicznych w środowisku oraz promowanie  idei pomocy innym zgodne z myślą patrona szkoły ks. Janusza St. Pasierba.
Skip to content