Menu Zamknij

Praktyki zagraniczne w Zespole Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych od 2012 roku realizuje projekty praktyk dla uczniów naszej szkoły. Głównym celem realizacji projektów jest zwiększenie atrakcyjności przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy Unii Europejskiej oraz zapoznanie młodzieży z innymi rynkami pracy. Zawody takie jak technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych czy technik ekonomista charakteryzują się dużą mobilnością i elastycznością. Wiedza wykorzystywana w przyszłej pracy zawodowej to głównie wiedza praktyczna. Uczniowie oprócz wiedzy teoretycznej muszą zdobyć również doświadczenie zawodowe. Odnoszący sukcesy hotelarz czy specjalista organizacji reklamy to przede wszystkim taki, który potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji i zdobywać wiedzę  Im więcej ma kontaktu z zawodem tym większe zdobywa doświadczenie, które w przyszłości może wykorzystać. Uczniowie bardzo często wysoce opanowali wiedzę teoretyczną, którą teraz muszą zastosować w praktyce. Możliwość odbycia praktyk za granicą pozwolą im na zrozumienie specyfiki zawodu oraz otworzy ich na nowe rynki pracy. Dotychczas znane jedynie z podręczników opisy specyfiki branży staną się dla nich namacalne. Sami będą mogli zauważyć różnice, a zdobyte doświadczenie przenieść na rynek krajowy. Z drugiej strony będą mogli pokazać specyfikę pracy swojego rynku lokalnego. Każda forma doświadczenia zawodowego powoduje, iż młodzież staje się bardziej pewna swoich umiejętności i bardziej otwarta na nowe możliwości rozwoju – rynek pracy uzyskuje w ten sposób lepszych fachowców.

Pierwsze projekty były realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci oraz Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO KL). W dalszych latach Projekty były realizowane w ramach programu ERASMUS+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER VET)

Poniżej prezentujemy projekty do tej pory realizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych

2020-2022 (wniosek składany w 2019 roku)

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+

„Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych” (Hiszpania, Portugalia, Irlandia)

Uczestnicy: Technik ekonomista, Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik reklamy 

Koordynator: Agnieszka Bojko

2019 (wniosek składany w 2018 roku)

Projekt realizowany w ramach programu POWER

„Irlandzka praktyka uczniów Ekonomika” (Irlandia)

Uczestnicy: Technik ekonomista, Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik reklamy 

koordynator: Jolanta Furmanik

2018 (wniosek składany w 2017 roku) 

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+

„Praktyka za granicą – szansą na sukces zawodowy uczniów” (Portugalia, Lizbona)

koordynator: Jolanta Furmanik

Uczestnicy: Technik handlowiec, Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik reklamy 

2017 (wniosek składany w 2016 roku)

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+

„Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy” (Wielka Brytania: Bournemouth, Portsmouth)

Uczestnicy: Technik handlowiec, Technik hotelarstwa, Technik reklamy 

koordynator: Agnieszka Bojko

2016 (wniosek składany w 2015 roku)

Projekt realizowany w ramach programu POWER

„Wzbogacanie warsztatu pracy oraz poszerzanie horyzontów zawodowych poprzez praktyki zagraniczne w krajach UE” (Portugalia, Lizbona)

Gastronomia i hotel,

Uczestnicy: Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych

koordynator: Małgorzata Samp

2015  (wniosek składany w 2014)

 „Praktyka zagraniczna – szkołą zdobywania nowych doświadczeń i szans na rynku pracy ((Wielka Brytania: Plymouth)”

Uczestnicy: Technik Ekonomista

 koordynator: Jolanta Furmanik

2014

Projekt POKL

„Nowe horyzonty – zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy” (Wielka Brytania: Plymouth)

Uczestnicy: Technik hotelarstwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych

 koordynator: Jolanta Furmanik

Lata 2012/2013

Projekt Leonardo da Vinci

„Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów pracy i rozwinięcia umiejętności w języku obcym.” (Wielka Brytania: Plymouth, Portsmouth)

Uczestnicy: Technik Ekonomista

koordynator: Jolanta Furmanik

Skip to content