Menu Zamknij

Publikacje o ks. Pasierbie

 • Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba, red. B. Wiśniewski, Pelplin 1994, 1998.
 • Ksiądz Janusz St. Pasierb – kapłan, poeta, człowiek nauki, Pelplin 1995.
 • Wstępujący na wzgórze, red. M. Wilczek, Pelplin 1995, 1996, 2000, 2011.
 • T. Linkner, W misji słowa. Twardowski – Pasierb – Damrot – Św. Wojciech, Pelplin 1998.
 • Ks. Prof. Janusz St. Pasierb w Żabnie, Żabno 2000.
 • Pethe, Poeta czasu otwartego, Katowice 2000.
 • M. Borkowska, Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba, Lublin 2003.
 • Janusz St. Pasierb – poeta, Warszawa 2003.
 • E. Sykuła, Pasja według Pasierba, Lublin 2004.
 • Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, kapłan – poeta – humanista, Pelplin 2004.
 • T. Tomasik, Na skrzyżowaniu dróg, Pelplin 2004.
 • J. Sochoń, O pocieszeniu, jakie daje literatura, Warszawa 2004.
 • Wiśniewski, Poetyckie spotkania z księdzem Januszem St. Pasierbem, Pelplin 2005.
 • W. Kudyba, Rana, która przyzywa Boga, Lublin 2006.
 • Szkice o twórczości Janusza St. Pasierba, red. R. Cieślak, P. Urbański, Szczecin 2006.
 • Stempka, Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba, Bydgoszcz 2006.
 • Z. Czyż, Ks. Janusz St. Pasierb – nasz Patron, Pelplin 2009.
 • W. Korzeniak, Wychowawcza funkcja kultury według ks. Janusza Pasierba, Pelplin 2009.
 • VII Dni Kultury Chrześcijańskiej, Włocławek 2009.
 • Pethe, Ars, fides et ratio, Siedlce 2012.
 • J. Sochoń, Poszukiwania literatury, Warszawa 2012.
 • J. Kowalewska-Dąbrowska, Tekst poetycki jako przedmiot badań lingwistycznych, Pelplin 2013.
 • M. Wilczek, Ksiądz Janusz Pasierb, Pelplin 2013.
 • Ł. Wisiecki, Kim jestem?, Pelplin 2013.
 • K. Kranicki, Poezja doświadczania sacrum, Gdańsk 2014.
 • M. Ochwat, Poezja paradoksów – paradoksy w poezji, Katowice 2014.
 • Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb człowiek dialogu, red. B. Wiśniewski 2015, 2016.
 • Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, red. A. S. Czyż, K. Moison-Jabłońska, Warszawa 2015.
 • P. Koprowski, Między sacrum i profanum. Biografia intelektualna Janusza Stanisława Pasierba, Pelplin 2015.
 • M. Peroń, Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza St. Pasierba wobec sztuk wizualnych, Lublin 2015.
 • Ksiądz Janusz St. Pasierb twórca w przestrzeni kultury, red. J. Cisewski, Tczew 2016.
 • J. Bielska-Krawczyk, Kultura według Pasierba, Warszawa 2017
 • J. Sławek, Poetyckie żywioły sacrum.Obrazy świętości w utworach Janusza Stanisława Pasierba, Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Anny Kamieńskiej i Zbigniewa Jankowskiego, Poznań  2018.
 • E. E. Grzybowska, Kairos – Kyrios. Człowiek i jego czas w eseistyce Janusza Stanisława Pasierba, Płock 2018.
 • Janusz St. Pasierb – współtwórca kultury i nauki Pomorza, Polski i Europy, red. B. Wiśniewski, Pelplin 2018.
 • Laddach, Janusz Stanisław Pasierb. Teolog, historyk sztuki, teoretyk kultury. T. 1. Dzieje życia, Toruń 2019.
Skip to content